Openstelling atelier tijdens Europees Erfgoedjaar 2018

Het doel van het themajaar was om meer mensen te stimuleren om het Europese erfgoed te ontdekken en te beleven, en zo meer bewust te worden van het feit dat wij al eeuwenlang behoren tot een grensoverstijgende samenleving, met diverse culturele waarden en tradities onder één paraplu.

 

De Europese Commissie riep, op verzoek van de lidstaten, het Erfgoedjaar uit. Het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 nam het initiatief voor het Nederlandse programma. Daarbij was het uitgangspunt dat elke Nederlandse erfgoedorganisatie aan het themajaar kon deelnemen en bijdragen.

 

Ambachtelijke kennis en vaardigheden zijn belangrijk om te behouden en verder te ontwikkelen. Binnen de ambachten komen immers diverse culturen en tradities samen en de vaak eeuwenoude technieken inspireren en dragen bij aan allerlei innovatieve ontwikkelingen. Het is daarom essentieel dat kinderen, meer dan nu het geval is, op school de kans krijgen
dingen te maken: handvaardig te zijn.

Tijdens open dagen bij het atelier van Snijder&CO maakte het
publiek kennis met het traditionele ambacht van handgeschilderd
behang, met specifieke aandacht voor de Europese beïnvloeding
van de Nederlandse behangsels. Dit ambacht wordt al ruim 200
jaar niet meer beoefend maar was in de 16e en 17e eeuw populair.

De projectorganisatie werd ondergebracht bij DutchCulture, het Ministerie van OCW (met de nationaal coördinator als verbinder met de Europese Unie) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waren in de uitvoering partners.