Snijder&CO hand-painted wallpaper NPO2 di 23 jan 2018

Dinsdag 23 januari 2018 was de filmploeg van “Hallo Nederland” in het nieuwe atelier van Snijder&CO voor een reportage in het kader van het Europees Erfgoedjaar. In de NPO2 uitzending met Jeroen Latijnhouwers komt het prachtige Museum Oud Amelisweerd in beeld. Directeur Yvonne Ploum toont de originele behangsels uit het 18de eeuw die voor behangkunstenaars Marcelo Gimenes en Jaap Snijder een belangrijke inspiratiebron zijn.

 

Het beschilderen van behang (of behangsels) is een typische Nederlandse ambacht uit de 17de en de 18de eeuw. Het behang werd vaak toegepast in een zogenaamde ‘kamer in het rond’ en raakte eind 18de eeuw uit de mode. Mede door de opkomst van de industriële revolutie in Engeland en Frankrijk is deze ambacht volledig verdwenen. Naar schatting is 95% van deze decoratieve kunst verloren gegaan, vermoedelijk in stukken doorverkocht als schilderijen die vooral in het buitenland gretig aftrek vonden.

 

Het kunstenaars duo Snijder&CO heeft deze ambacht weer opgepakt en met hedendaagse materialen nieuw leven ingeblazen.

 

In deze reportage krijg je een kijkje achter de schermen.

 

On tuesday, January 23, 2018 the film crew of "Hello Netherlands" visited the new studio of Snijder & CO for a news item on the European Heritage Year. This news item from National television showed the beautiful Manor “Museum Oud Amelisweerd” (MOA) where museum director Yvonne Ploum explained how the original wallcoverings from the 18th century are an important source of inspiration for wallpaper artists Marcelo Gimenes and Jaap Snijder. The hand-painted wallpaper (or wall hangings) is a typical Dutch craft during the 17th and 18th century.

 

The wallpaper was often used in a so-called 'room around' and became out of fashion by the end of the 18th century. Partly due to the rise of the industrial revolution in England and France, this craft has completely disappeared. It is estimated that 95% of this decorative art was lost, presumably resold in pieces as paintings that were especially popular abroad.

 

The artists duo Snijder & CO has picked up this craft and revived it with contemporary materials.

 

In this news item you get a look behind the scenes.